top of page

Výzva na 5-osé frézovacie centrum
Dátum zverejnenia: 23.5.2022

Výzva na Bioanalyzér
Dátum zverejnenia: 23.5.2022

Výzva na Presnú automatickú brúsku na plocho
Dátum zverejnenia: 25.5.2022

Výzva na Zváracie stroje
Dátum zverejnenia: 25.5.2022

Výzva na Zváracie stroje
Dátum zverejnenia: 17.6.2022

Výzva na Presná automatická brúska na plocho
Dátum zverejnenia: 17.6.2022

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu
zo dňa: 6.12.2022

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu
zo dňa: 2.2.2023

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu
zo dňa: 3.2.2023

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu
zo dňa: 9.3.2023

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu
zo dňa: 26.3.2023_laserový skener

bottom of page